RSS

Category Archives: Business

Các khóa học về QTKD, Nhân sự, dịch vụ khách hàng, Quản lý, Dự án.

Customer Service Training Cource

Good customer service is of vital importance for all businesses, large or small. It can have a direct impact on customer loyalty and where potential customers choose to spend their money. Simply put, the higher quality customer service you provide, the higher level of customer satisfaction you will enjoy, and that will translate into repeat business.

Read the rest of this entry »

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Chín 6, 2011 in Business, E-learning (Free)

 

Các khóa học trực tuyến miễn phí (tiếp)

Trước nhu cầu học tập và tự học để hoàn thiện bản thân, nâng cao các kỹ năng và kiến thức, mình chia sẻ với các bạn một số khóa học miến phí từ Kinh tế, Kinh Doanh, CNTT, Ngoại ngữ, Dịch vụ Khách hàng…

Read the rest of this entry »

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Chín 6, 2011 in Business, E-learning (Free)

 

Nhãn: , , ,